Poland 600x100 static ADEC

Warsztaty praktyczne: Nauka ustalania zwarcia centralnego

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówOsoby o niskich dochodach lub pozostające długi okres bez pracy często nie mają możliwości skorzystać z opieki stomatologicznej. Pomysł na to, jak pomóc takim pacjentom znalazły władze USA.

Działa tam program ubezpieczeniowy Healthy Michigan, który jest dedykowany dla tej grupy osób. W ramach ubezpieczenia mogą liczyć na profesjonalne oczyszczanie szkliwa, wypełnianie ubytków zębowych, diagnostykę obrazową i leczenie protetyczne. Korzystanie ze świadczeń dostępnych w ramach koszyka stomatologicznego nie tylko poprawia zdrowie jamy ustnej ubezpieczonych, ale także może pomóc im w poszukiwaniu nowej pracy lub umożliwia znalezienie lepszej pracy od tej, którą mają dotychczas – tak wynika z badania przeprowadzonego na University of Michigan z udziałem ponad 4000 osób. Prawie 60% respondentów, którzy wzięli udział w badaniu, potwierdziło, że stan zdrowia jamy ustnej poprawił się u nich od momentu, kiedy objęci zostali ubezpieczeniem.

Zobacz również...