Poland 600x100 static ADEC

Warsztaty praktyczne: Nauka ustalania zwarcia centralnego

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówW Stanach Zjednoczonych przeprowadzono badanie ankietowe dotyczące agresji pacjentów wobec dentystów. Ankietę wypełnili dentyści praktykujący w obszarze metropolitarnym Nowego Jorku.

Pytano między innymi o popychanie, kopanie, obelgi słowne, przekleństwa, nadużycie, czy też agresję wynikającą z zajmowanego stanowiska, groźby karalne, czy też szkodliwe komentarze w mediach społecznościowych. Z badania wynika, że ponad połowa dentystów (55%) spotkała się z agresją słowną w ciągu ostatniego roku. Nieco mniej (44%) doświadczyło agresji związanej z działaniami pacjentów zajmujących eksponowane stanowiska (zastraszanie wynikające z posiadanej władzy), z kolei 22% dentystów padło ofiarą jakiejś formy agresji fizycznej. Podobne badanie – z tymże dotyczące studentów stomatologii przeprowadzono kilka miesięcy temu. Wyniki badań są podobne. Z poprzedniej analizy wynika, że 86% studentów doświadczyło agresji słownej ze strony pacjentów.