Poland 600x100 static ADEC

Warsztaty praktyczne: Nauka ustalania zwarcia centralnego

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówKonkurs ofert na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych dla osób osadzonych w Zakładzie Karnym w Rzeszowie ogłosił dyrektor tej placówki. - Przedmiotem zamówienia jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych dla osób osadzonych, przebywających w zakładzie karnym w Rzeszowie, w zakresie stomatologii ogólnej.

Umowa miałaby obowiązywać od 4 maja do 31 grudnia 2021 r. - czytamy w ogłoszeniu. Ubiegać się o możliwość leczenia zębów skazanych mogą dentyści, którzy posiadają prawo wykonywania zawodu, nie są zawieszeni w prawie wykonywania zawodu i posiadają umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Oferty można składać do 23 kwietnia do godz. 9:00 w biurze podawczym zakładu karnego w Rzeszowie przy ul. Załęskiej 76.