Poland 600x100 static ADEC

Warsztaty praktyczne: Nauka ustalania zwarcia centralnego

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówZ Ogólnopolskiego Systemu Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA) wynika, że zdecydowana większość lekarzy po ukończeniu studiów pracuje w Polsce. Udział osób zatrudnionych (5 lat po studiach) sięga w tej grupie aż 95%.

Twarde dane statystyczne obalają często powtarzaną teorię, że młodzi lekarze masowo wyjeżdżają „za chlebem” na Zachód. Eksperci podkreślają, że rzeczywiście tak było jeszcze kilka lat temu, ale to się zmieniło. Powszechnemu zatrudnieniu na etat towarzyszy rosnący, niemały - około 30-procentowy - udział osób podejmujących pracę nieetatową, która jest uzupełnieniem zatrudnienia na umowę o pracę. Z raportu badaczy, którzy opracowują dane systemu ELA wynika, że jeśli ktoś z Polski wyjeżdża, to studenci obcokrajowcy, którzy podjęli studia w Polsce.