Poland 600x100 static ADEC

Warsztaty praktyczne: Nauka ustalania zwarcia centralnego

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówO podjęcie działań, mających na celu usprawnienie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), apeluje do Ministra Środowiska i Klimatu prezydium NRL. Do samorządu lekarskiego wpływają niepokojące informacje o trudnościach w korzystaniu z bazy BDO, w szczególności w zakresie składania rocznego sprawozdania o gospodarowaniu odpadami, o którym mowa w art. 73 ustawy o odpadach.

- O braku wrażliwości na nakład pracy osób sporządzających sprawozdanie, świadczy choćby brak danych, dotyczących masy odpadów w tabeli zbiorczej, obrazującej ewidencję odpadów, skutkujący koniecznością otworzenia każdej karty przekazania odpadów, celem spisania z niej masy odpadów podczas tworzenia rocznego sprawozdania o odpadach, czy konieczność ręcznego uzupełniania kary ewidencji odpadów – czytamy na stronie NRL. Przedstawiciele samorządu lekarskiego uważają, że w przypadku lekarzy i lekarzy dentystów brak funkcjonalności automatycznego sumowania ilości przekazanych odpadów odbija się kosztem czasu, który lekarz może poświęcić na udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom.

Zobacz również...