Poland 600x100 static ADEC

14. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa WIL

Warunki korzystania

1. Logowanie na stronie www.nowygabinet.pl jest bezpłatne.

2. Dane osobowe, w tym: adresy mailowe osób, które zalogowały się na stronie będą wykorzystywane w celach marketingowych przez właściciela serwisu www.nowygabinet.pl, w szczególności do:

  • wysyłania newsletterów o tematyce stomatologicznej
  • wysyłania reklam firm stomatologicznych (nie więcej niż jedna dziennie)

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu rezygnacji z otrzymywania Dentolettera.

Dane osobowe nie będą udostępniane innym firmom.

Osoba, która zarejestrowała się w naszym serwisie, czyli właściciel danych, ma prawo nie tylko do usunięcia danych z naszej bazy, ale także do:
– przeniesienia danych do innej firmy,
– wglądu w historię przetwarzania swoich danych,
– bycia zapomnianym, czyli usunięcia danych.

3.Wyrażam zgodę na:

  • przetwarzanie moich danych osobowych przez SPS-Piotr Szymański  z siedzibą w Warszawie przy ul. Kaczmarskiego 67/4 (dalej SPS) w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną i przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez SPSi w imieniu partnerów SPS. Mam świadomość swojego prawa do dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Wiem, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej SPS.
  • przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883),
  • otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej wysyłanymi przez SPS
  • wykorzystanie komunikacji email w celach marketingowych.

4. W wysyłki e-mailingów można w każdej chwili zrezygnować wysyłając maila o treści NIE-STOMATOLOGIA na adres prenumerata@spsmedia.pl. Rezygnacja z wysyłki jest równoznaczna z usunięciem konta z serwisu www.nowygabinet.pl

5. Osoby, które nie zgadzają się na wysyłanie e-mailingów proszone są o nielogowanie się na stronie i  nie akceptowanie regulaminu.

6. Właścicielem serwisu www.nowygabinet.pl jest firma SPS-Piotr Szymański

7. Zamawiając Dentoleter:

  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osbowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883) przez SPS-Piotr Szymański ul. Modzelewskiego 67/4 Warszawa.
  • Wyrażam zgodę na przekazywanie mi informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej przez SPS - Piotr Szymański, ul. Modzelewskiego 67/4 Warszawa, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawą Prawo Telekomunikacyjne.
  • Wyrażam zgodę na wykorzystanie komunikacji e-mail w celach marketingowych przez SPS - Piotr Szymański, ul. Modzelewskiego 67/4 Warszawa.
  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SPS-Piotr Szymański  z siedzibą w Warszawie przy ul. Kaczmarskiego 67/4 (dalej SPS) w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną i przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez SPS i w imieniu partnerów SPS. Mam świadomość swojego prawa do dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Wiem, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej SPS.