Poland 600x100 static ADEC

Warsztaty praktyczne: Nauka ustalania zwarcia centralnego

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówNarodowy Fundusz Zdrowia wznawia kontrole lekarzy rodzinnych i specjalistów, jest to odpowiedź na docierające sygnały o zamkniętych przychodniach. Do biura Rzecznika Praw Pacjenta od połowy marca wpłynęło ponad 9 tysięcy skarg od pacjentów.

Dodatkowo, Ministerstwo Zdrowia opracowało projekt rozporządzenia, z którego wynika, że termin udzielania teleporady będzie musiała ustalić z pacjentem każda przychodnia rodzinna. Z projektu wynika, że jeśli w trakcie rozmowy lekarz, czy pielęgniarka dojdą do wniosku, że teleporada nie wystarczy, medycy powinni zbadać chorego osobiście. - Niektórzy lekarze pierwszego kontaktu za często leczą przez telefon, niektóre przypadki pacjentów wymagają tego, aby przychodnia otworzyła drzwi, a medyk bezpośrednio zbadał chorego – oznajmił Rzecznik Praw Pacjenta. Jeśli lekarz, czy pracownik przychodni nie może dodzwonić się do zainteresowanego, powinien w odstępstwach 5-minutowych, podjąć ponownie trzy prób telefoniczne. Lekarz musi udzielić teleporady w warunkach gwarantujących poufność pacjentowi.

loading...
  AKTUALNOŚCI