Poland 600x100 static ADEC

Warsztaty praktyczne: Nauka ustalania zwarcia centralnego

nowygabinet.pl - Znów będzie pełna dostępność do opieki zdrowotnejPrezes NFZ powoła Zespół do spraw opracowania planu przywracania pełnej dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ograniczonej w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Ma on m.in. przygotować rozwiązania finansowe dla lekarzy, którzy nie mogli normalnie pracować w czasie pandemii.

Praca zespołu będzie obejmować ustalenie aktualnego stanu dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w poszczególnych dziedzinach medycyny. Dotyczy to również stopnia wykorzystania dostępnych zasobów oraz poziomu realizacji umów z NFZ-em.
Zespół zajmie się także identyfikacją ograniczeń w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w poszczególnych zakresach świadczeń oraz dokona oceny ryzyka związanego z przywracaniem pełnej dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej.
Do obowiązków zespołu będzie należeć również przygotowanie propozycji rozwiązań finansowych i organizacyjnych związanych z rozliczeniem wykonania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, a także przygotowanie propozycji rozwiązań finansowych i organizacyjnych związanych z rozliczeniem wykonania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

loading...
  AKTUALNOŚCI