Poland 600x100 static ADEC

Warsztaty praktyczne: Nauka ustalania zwarcia centralnego

12763727 xxlAsystenci medyczni, a nie koniecznie lekarze, od października będą mogli wystawiać e – zwolnienia. Rząd przyjął nowelizacje ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówOd 1 lipca 2018 r. będzie trzeba wystawiać zaświadczenia o niezdolności do pracy w formie elektronicznej. To zapowiedź minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej.

3601303 xxlWnioski o wydanie dokumentacji medycznej mogą być składane przez pacjentów pisemnie jak i ustnie. Wymaganie od pacjentów złożenia wniosku pisemnie jest naruszeniem prawa. Taką decyzję wydał 12 grudnia 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny. Potwierdził tym samym stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie decyzji o uznaniu stosowania praktyk za naruszające zbiorowe prawa pacjentów do dokumentacji medycznej.

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówLekarze mogą już bezpłatnie podpisywać elektroniczne zwolnienia. Wystarczy uwierzytelnić je w Platformie Usług Elektronicznych. Lekarz powinien pobrać z systemu certyfikat i ustalić hasło, które umożliwi mu podpisywanie zwolnień.

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówNie do końca tego roku, ale do 31 grudnia 2018 lekarze mają czas, aby wdrożyć w swoich gabinetach systemy do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej. 20 lipca Sejm przyjął znowelizowaną ustawę o systemie informacji w ochronie zdrowia, która obowiązuje od kilku dni.

59422491 xxlChcemy, aby w lutym 2018 roku wystartować już z działającą e-receptą, powiedział Marcin Węgrzyniak - dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Będzie to wdrożenie testowe. CSIOZ opublikowało wczoraj pierwszą część dokumentacji technicznej, która pozwoli na integrację e-recepty z systemami e-dokumentacji wdrozonymi w gabinetach i szpitalach.

12763727 xxlNiewiele ponad 40 procent szpitali jest zinformatyzowanych. Komputery stoją w każdym zakładzie, ale ich systemy nie są odpowiednio przygotowane. To wynik daleki od naszych ambicji – powiedział minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, otwierając konferencję organizowaną przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Spotkanie poświęcone było przede wszystkim zagadnieniom informatyzacji podmiotów leczniczych.

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówObrazy przechowywane w elektronicznej dokumentacji medycznej powinny być zapisane w standardzie DICOM 3.0 – poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Dotyczy to wszystkich zdjęć typu USG, RTG, czy archiwizacji starszych dokumentów, które są w wersji papierowej. Jest to wskazówka dla lekarzy, którzy stoją przed wyborem programu.

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówSejm uchwalił zmiany dotyczące zwolnień lekarskich. Wystawianie ich w formie elektronicznej ma być łatwiejsze. Papierowe zwolnienia mają na zawsze zniknąć w lipcu przyszłego roku.

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówW Senacie przyjęto nowe przepisy regulujące kwestię dostępu do dokumentacji medycznej. Zgodnie z regulacjami, pacjent będzie mógł uzyskać informacje o stanie zdrowia, proponowanych metodach diagnostycznych i leczniczych, wynikach leczenia oraz rokowaniach, nie tylko od lekarza. Takie informacje będą mogły przekazywać również osoby wykonujące inne zawody medyczne, czyli pielęgniarki, asystentki, technicy dentystyczni.

MedinciNa stronie www.medinci.pl dostępny jest program do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej. Program jest przeznaczony dla stomatologów, i co chyba najważniejsze, jest darmowy.

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystów19 kwietnia 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 1 lipca 2015 r. i oddalił skargę podmiotu leczniczego  na decyzję Rzecznika Praw Pacjenta. Tym samym Naczelny Sąd Administracyjny ostatecznie potwierdził zasadność wydanej przez Rzecznika decyzji. Zgodnie z wyrokiem sądu, stosowane przez wielkopolską placówkę praktyki, polegające na odmowie udostępniania oryginałów dokumentacji medycznej, naruszają zbiorowe prawa pacjentów.

3601303 xxl13 kwietnia br. zapadł kolejny wyrok potwierdzający stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta. We wczorajszym orzeczeniu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę jednej z wielkopolskich przychodni na decyzję Rzecznika nakładającą na tę placówkę karę pieniężną w wysokości 50 000 zł. Kara finansowa została nałożona w związku ze stosowaniem przez przychodnię praktyk naruszające zbiorowe prawa pacjentów w zakresie prawa dostępu do dokumentacji medycznej.

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówNiedawno opublikowaliśmy informację, o sporze pomiędzy Rzecznikiem Praw Pacjenta i Naczelnej Radzie Lekarskiej w sprawie niejasności przepisów odnośnie udostępniania pacjentom dokumentacji.

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy stomatologówWciąż niejasne są przepisy dotyczące udostępniania przez świadczeniodawcę oryginału dokumentacji medycznej dla pacjenta. Spierają się w tej sprawie dwie instytucje. Rzecznik Praw Pacjenta uważa, że świadczeniodawcy mogą – a nawet powinni wydać dokumenty pacjentowi, który się ich domaga. Naczelna Rada Lekarska jest innego zdania.

Koszt uzyskania kopii dokumentacji medycznej będzie niższy. Zmienią się także zasady udostępniania i przekazywania dokumentacji
medycznej, a także jej przechowywania po zamknięciu placówki. Ministerstwo zdrowia przygotowało zmiany w ustawie o prawach pacjenta, które mają obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku.

Od jutra (01.09.2015) będzie obowiązywało nowe rozporządzenie dotyczące dokumentacji medycznej. Pojawiło się trochę ułatwień, ale będą też nowe obowiązki.

Możliwość dostępu do dokumentacji medycznej będą miały również osoby, które nie wykonują zawodu medycznego.

Powstał nowy projekt ustawy, który uszczegóławia obowiązki w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej. Projekt został przyjęty przez Radę Ministrów. W projekcie czytamy, że dostęp do dokumentacji będą miały również osoby dokonujące wpisów do dokumentacji medycznej pod nadzorem osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych, pracownicy rejestracji, archiwum, studenci nauk medycznych.

Pacjent nie dostanie do rąk oryginału dokumentacji medycznej dotyczącej stanu jego zdrowia – tak wynika z projektowanej właśnie nowelizacji ustawy, której wprowadzenie planowane jest wstępnie w 2016 roku. Zmiany będą dotyczyły między innymi zasad prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej.

Zobacz również...

loading...
  AKTUALNOŚCI