Poland 600x100 static ADEC

14. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa WIL

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówNaczelna Rada Lekarska twierdzi, że zwiększenie liczby absolwentów kierunków medycznych nie przyniesie efektu, jeśli znaczna część z nich będzie szukała lepszych warunków pracy i rozwoju zawodowego poza granicami kraju.

Jest to opinia do projektu Krajowego Planu Odbudowy. NRL twierdzi również, że brakuje spójności w wydatkowaniu funduszy. Prezydium podkreśla, że ze strony władz publicznych nie płyną żadne zapewnienia pomocy dla placówek opieki zdrowotnej (brak reakcji na postulaty uregulowania faktur w formule +1/12+, brak wsparcia dla placówek komercyjnych i niemożliwe do przyjęcia warunki regulacji płac w podmiotach leczniczych).

loading...
  AKTUALNOŚCI