Poland 600x100 static ADEC

14. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa WIL

nowygabinet.pl - Nowy Gabinet StomatologicznyPytania do prawnika
Na pytania Czytelników odpowiada prawnik Maciej Gibiński.

Separatory amalgamatu obowiązkowe od stycznia
Wprowadzenie unijnych przepisów, nakazujących wyposażenie określonych gabinetów stomatologicznych w separatory amalgamatu rtęciowego, oficjalnie zapowiedziało Ministerstwo Zdrowia.


Zatrudnianie lekarzy
Kwestia możliwości zatrudnienia lekarza przez drugiego lekarza jest mocno kontrowersyjna. Zakazy wskazane w art. 53 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 poz. 125 j.t., dalej: „Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty”) są bardzo rygorystyczne i w pewien sposób mogą ograniczać swobodę prowadzenia działalności gospodarczej.

RODO – czyli jak się uchronić
Od 25 maja 2018 roku zaczną obowiązywać przepisy europejskiego rozporządzenia dot. ochrony danych osobowych (w skrócie RODO).

Raport z oceny klinicznej
Celem tego raportu jest poznanie możliwości wykorzystania w stomatologii systemu LED Blue Light (UV LED) zastosowanego w mikrosilnikach DENSIM. Od roku 2010 w artykułach oraz literaturze fachowej kilkukrotnie pojawiały się wzmianki o zastosowaniu promieniowania UV we współczesnej stomatologii.


Szkoła okluzji
Badania dysfunkcji układu stomatognatycznego

Odbudowa estetyczna zębów żuchwy i szczęki z zastosowaniem technologii CAD-CAM. Opis przypadku
W pracy przedstawiono rekonstrukcję narządu żucia u 57-letniego pacjenta, z wykorzystaniem technologii CAD-CAM. Opisano szczegółowo plan leczenia i jego realizację, którą udokumentowano zdjęciami z poszczególnych etapów postępowania.

Fluoroza
Fizjologiczna rola fluorków (F-) jest związana głównie z procesem mineralizacji tkanek twardych. Nieorganiczne związki fluoru  stanowią główny element profilaktyki próchnicy zębów – wpływają na strukturę chemiczną szkliwa, remineralizują je, wytwarzają warstwę ochronną przed działaniem kwasów oraz wpływają na zmniejszenie metabolizmu bakterii płytki nazębnej [1].

2. Kongres Unii Stomatologii Polskiej
Leczenie mleczaków, opieka nad kobietami w ciąży, wykrywanie zmian nowotworowych, mity związane z rehabilitacją stawu skroniowo-żuchwowego, szkoła okluzji czy współpraca lekarza z asystentką i higienistką, to tylko niektóre spośród dziesiątek tematów wykładów i warsztatów 2. Kongresu Unii Stomatologii Polskiej.

Skaner czy wycisk
Wycisk jest jednym z pierwszych elementów wykonywania nowego uzupełnienia protetycznego. Późniejszy sukces kliniczny w dużej
mierze zależy od precyzyjności wycisku oraz wykonanego z niego modelu gipsowego.

Implanty z tlenku cyrkonu
Obecnie, wszczepienie implantu, to często standardowe postępowanie w procesie leczenia. Implanty najczęściej wykonane są z tytanu lub jego stopów.

Cała prawda o dentobusach
Pod koniec zeszłego roku 16. dentobusów wyjechało z radomskiej firmy Zeszuta. Przez pierwszy kwartał tego roku trwały konkursy
mające wyłonić lekarzy, którzy będą przyjmować w dentobusach.

Terapia kolagenowa – naturalny sposób regeneracji skóry
Obecnie większość metod leczenia i odmładzania skóry opracowywana jest tak, aby minimalizować okres rekonwalescencji, skracać liczbę sesji zabiegowych i maksymalizować efekty.

Styl eklektyczny
Termin eklektyzm pochodzi od greckiego słowa eklektikós (wybierający). Diogenes Laertios, odnosząc się starożytnej filozofii,
wprowadził ten termin jako określenie próby łączenia różnych nurtów: platonizmu,

Zobacz również...