Poland 600x100 static ADEC

Warsztaty praktyczne: Nauka ustalania zwarcia centralnego

Nowy Gabinet Stomatologiczny

Jak kontroluje Sanepid
Do drzwi gabinetów stomatologicznych coraz częściej pukają rozmaite kontrole. Poczynając od organów rejestrowych, inspekcji pracy, inspekcji sanitarnej a kończąc na kontroli skarbowej. Lekarze zamiast leczyć pacjentów, zastanawiają się, jak sprostać kolejnym wymaganiom. Tym bardziej, że niektóre, szczególnie kontrole Sanepidu, są wyssane z palca. Przedstawiamy fakty i mity dotyczące kontroli Sanepidu.

Formularze zgód
Czy formularz zgody na leczenie może stanowić skuteczną obronę, czy choć ochronę przed roszczeniami pacjentów? Jest to na pewno prawne narzędzie wspomagające pracę lekarza, ale nie ochroni przed konsekwencjami błędu medycznego. Zgoda pacjenta jest tylko dowodem, że pacjent decyduje się na dane leczenie i został poinformowany o innych metodach wyleczenia jego schorzenia.


RTG na co dzień
Trudno sobie wyobrazić, aby obecnie przeprowadzane w gabinetach stomatologicznych procedury lecznicze, nie były wspomagane badaniami diagnostycznymi. Najpopularniejsze jest oczywiście zdjęcie radiologiczne. Dziś wykonujemy je w wielu przypadkach: przed przystąpieniem do leczenia endodontycznego, przygotowując się do ekstrakcji zęba, czy po prostu próbując zlokalizować przyczynę bólu.

Kontrola po nowemu
Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (ostatnia wersja projektu pochodzi z dnia 11 maja 2016 r.). Jednym z elementów nowelizacji ma być wprowadzenie pewnych modyfi kacji
w zakresie kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Małe gabinety stracą umowy z NFZ?
Ministerstwo Zdrowia przedstawiło projekt rozporządzenia w sprawie Szczegółowych kryteriów wyboru ofert na umowy z NFZ o udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej. Zawiera ono propozycję kryteriów wyboru ofert w poszczególnych rodzajach leczenia stomatologicznego. Nowe wymogi są bardzorygorystyczne. Preferują duże podmioty lecznicze. Co z małymi jednostanowiskowymi
gabinetami? Czy zdążą na czas zakupić wymagane oprogramowanie, sprzęty.

Stać czy siedzieć?
Od około 20 lat obserwuje się w Polsce tendencję zalecania lekarzom stomatologom pracy w pozycji siedzącej. Dotyczy to zwłaszcza
studentów uniwersytetów medycznych. Coraz więcej stomatologów stosuje się do tej zasady. Pracują na siedząco. Powstaje pytanie, czy to jest słuszna decyzja?

Komórki regeneracyjne i macierzyste
W zabiegach odmładzających najlepszą metodą jest stosowanie metod odbudowujących objętość tkanki podskórnej, która jest naturalnym rusztowaniem dla skóry. Komórki regeneracyjne i macierzyste, które są niekwestionowanym numerem jeden metod odmładzających, znajdują zastosowanie także w stomatologii.

Zobacz również...