Poland 600x100 static ADEC

Warsztaty praktyczne: Nauka ustalania zwarcia centralnego

Nowy Gabinet Stomatologiczny

Laserowe wykrywanie próchnicy
Zdjęcia skrzydłowo-zgryzowe (bite wings) stanowią obecnie „złoty standard“ w diagnostyce próchnicy w obszarze powierzchni stycznych zębów. Mają one jednak tę wadę, że wiążą się z pewną dawką promieniowania rentgenowskiego.

Zmiany w ustawie o działalności leczniczej
W dniu 31 marca 2016 r. Minister Zdrowia przekazał do konsultacji publicznych projekt ustawy o zmianie ustawy o Działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw. Ma on wprowadzać zmiany w 13 aspektach prowadzenia działalności leczniczej – wyróżnionych w jego uzasadnieniu.

Pytania do prawnika
Na pytania Czytelników odpowiada Maciej Gibiński.


Procedury sanitarne

Kontrole Sanepidu, w kwestii zachowania procedur sanitarnych, nasilają sięz roku na rok. Lekarzom czasami wydaje się, że urzędniczki wymagają rzeczy wręcz kosmicznych. Lekarz, zamiast leczyć, coraz więcej czasu poświęca na przygotowanie się do leczenia. Jednym z takich koniecznych zadań do wykonania jest stworzenie planu ochrony sanitarnej (higienicznej) dla gabinetu.

Urządzenia do mieszania wykorzystywane w gabinecie stomatologicznym
Mieszanie to jeden z ważnych elementów pracy lekarza stomatologa. Ma ono za zadanie połączenie dwóch substancji, tak aby mogły one przereagować ze sobą we właściwy sposób. Od właściwego wymieszania np. płynu i proszku będzie zależało, jaki uzyskamy np. cement, materiał wyciskowy lub też materiał tymczasowy.

Medycyna estetyczna, a prawo
Coraz częściej w gabinecie stomatologicznym można spotkać się z usługami wykraczającymi poza typowe zabiegi dentystyczne. Są one odpowiedzią na istniejące potrzeby, jednak jak spoglądają na nie przepisy prawa? Czy lekarz dentysta/stomatolog może wykonywać zabiegi z zakresu medycyny estetycznej?

 

Ortodoncja a medycyna estetyczna
Aparaty ortodontyczne kilkanaście lat temu wywoływały zdumienie. Dziś noszą je zarówno nastolatki, jak i osoby w zaawansowanym wieku. Nigdy bowiem nie jest za późno na marzenia o pięknym uśmiechu. Co jednak robić, gdy zabieg nie spełni oczekiwań?

Stomatolog - mistrz komunikacji
Nie wystarczy być dobrym specjalistą, dziś rynek wymaga skutecznej komunikacji z pacjentem. Aby wiedzieć, jak rozmawiać z pacjentami, warto rozpoznać z jakim typem człowieka mamy do czynienia.

Nowojorska klasyka

Poszukując właściwego stylu, w którym ma być urządzony gabinet, należy zastanowić się nad wartościami, z jakimi identyfi kuje się nasza firma oraz nad informacjami, które jako jej właściciele chcemy przekazać naszym pacjentom, gdyż wygląd gabinetu musi być z nimi spójny.


Zobacz również...