Poland 600x100 static ADEC

14. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa WIL

Nowy Gabinet Stomatologiczny

Mikroskop w gabinecie
Jeszcze dziesięć lat temu niewielu lekarzy miało świadomość, czym jest praca w powiększeniu. Dzisiaj zabiegi wykonywane uzbrojonym okiem w gabinetach stomatologicznych są już standardem.


Warunki posiadania kasy i skróty nazw
W związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących od 1 marca 2015 r. każdy stomatolog zobowiązany jest do posiadania kasy rejestrującej, popularnie zwanej kasą fiskalną.

Nowe zasady postępowania z odpadami
Jest nowy projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi. Nowości to: skrócenie czasu przechowywania odpadów z 72 do 24 godzin, wymóg oznakowania odpadów medycznych: datą i godziną otwarcia oraz zamknięcia, a także danymi identyfi kującymi jednostkę. Wprowadzono ponadto wymóg posiadania systemu wentylacji w miejscach przeznaczonych do dezynfekcji, mycia i przechowywania środków transportu wewnętrznego odpadów medycznych.

Podatek VAT a działalność stomatologiczna

Ustawa o VAT wprowadza generalną regułę, zgodnie z którą odpłatne  świadczenie usług na terytorium Polski podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Jest to zasada ogólna, od której są wyjątki. Od podatku VAT zwolnione są usługi w zakresie opieki
medycznej. Ale wybielanie zębów nie mieści się w defi nicji opieki medycznej.

Pytania do prawnika
Na pytania odpowiada dr Maciej Gibiński, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, właściciel kancelarii Centrum Doradcze Prawa Medycznego.

Z wizytą w: Stomatologia Namysłowska Seredyńska

 

Zobacz również...