Poland 600x100 static ADEC

14. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa WIL

Nowy Gabinet Stomatologiczny

Wymagająca samokontrola

Primum non nocere – po pierwsze nie szkodzić, to najważniejsza zasada etyczna lekarza, o której pamięta każdy, kto wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie, niesie pomoc pacjentowi. Można zadać sobie pytanie, czy słowa znanej każdemu lekarzowi sentencji odnoszą się tylko i wyłącznie do fachowego świadczenia zdrowotnego, czy można też rozumieć je jako przewidywanie wszelkich zagrożeń, jakie niesie jego udzielenie?

Nie będzie asystentek stomatologicznych!!!

W sierpniu ukazało się rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej o naborze do szkół kształcących w zawodzie asystentek stomatologicznych. Rozpoczęty właśnie rok akademicki będzie ostatnim, w którym przyszłe asystentki stomatologiczne będą mogły zdobyć umiejętności potrzebne do pracy w tym zawodzie.

 

Zgody na leczenie

Proteza dobrze udokumentowana Dobra proteza to nie tylko proteza dobrze wykonana, ale również taka, która ma odpowiednią dokumentację. Warto o tym pamiętać, bo ta dokumentacja jest wymagana przez prawo.

Nie zawieszaj praktyki

Każdy lekarz dentysta jest uprawiony do prowadzenia działalności gospodarczej. Firma dentysty musi być pisana do ewidencji działalności gospodarczej. Na podmiocie wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej spoczywa obowiązek złożenia wniosku o zmianę wpisu, jeśli uległy zmianie dane dentysty objęte wpisem.

„Miękkie” kompetencje dentysty

Chociaż kluczową rolę w pracy lekarza odgrywają kwalifikacje medyczne, to jednak wciąż niedoceniane przez niektórych kompetencje „miękkie” zadecydują ostatecznie o jego sukcesie zawodowym.

Przenoszą pacjentów w wirtualny świat

Wirtualna rzeczywistość sposobem walki z dentofobią? W gliwickim gabinecie Dentysta.eu, jako pierwszym w Polsce, zastosowano wirtualne okulary Cinemizer OLED, które dosłownie odcinają pacjenta od otaczającej go rzeczywistości i przenoszą w inny świat.

43 tys. bezpłatnych przeglądów dentystycznych

Dobiegła końca ogólnopolska akcja bezpłatnych przeglądów dentystycznych Instytutu Blend-a-med Oral-B, nad którą patronat medialny objął Nowy Gabinet Stomatologiczny. Od 16 czerwca do 30 września wykonano 43891 bezpłatnych przeglądów dentystycznych.

Zobacz również...