Poland 600x100 static ADEC

Warsztaty praktyczne: Nauka ustalania zwarcia centralnego

Nowy Gabinet Stomatologiczny

Roszczenia pacjenta

Roszczenia odszkodowawcze mogą być zgłoszone nawet po wielu latach od zdarzenia. Dlatego lekarze powinni znać przepisy odnoszące się do przedawnienia roszczeń, wynikających z błędów lekarskich.

Odmowa przyjęcia pacjenta
Lekarz stomatolog, który ma podpisaną umowę z NFZ, może odmówić przyjęcia pacjenta tylko
w przypadku, gdy pacjent nie opłacił składki zdrowotnej. W każdym innym przypadku gabinet współpracujący z NFZ musi udzielić pacjentowi pomocy.

 

Odpowiedzialność lekarza zatrudnionego na kontrakcie

Praca lekarzy na kontratakach w podmiotach leczniczych jest obecnie bardzo popularną formą zatrudnienia. Wiąże się ona zazwyczaj z wyższymi zarobkami, ale niesie ze sobą również pewne niedogodności i to nie tylko w postaci zwiększonej biurokracji.

Zgoda pacjentów na leczenie

Pacjent przychodząc na wizytę do lekarza, tym samym wyraża zgodę na leczenie. To prawda, ale nie do końca. Jeśli lekarz ma zamiar wykonać poważniejsze zabiegi, powinien uzyskać od pacjenta pisemną zgodę.

Lupy stomatologiczne - wklejane czy na zawiasach

W poprzednim numerze „Nowego Gabinetu Stomatologicznego” szczegółowo opisaliśmy zasady doboru lup stomatologicznych, przedstawiając wszystkie istotne parametry techniczne.

Długie życie unitu

Żeby cieszyć się długą i bezproblemową pracą unitu stomatologicznego, należy zadbać o kilka, z pozoru błahych, a w rzeczywistości bardzo istotnych, spraw. Dotyczy to zarówno montażu urządzenia, jak i jego późniejszej eksploatacji.

Preparacja zęba pod koronę w 10 minut

Preparacja zęba pod koronę jest ważnym etapem pracy stomatologa-protetyka. Obecnie na rynku istnieje wiele zestawów wierteł, które zostały zaprojektowane i skomponowane, aby ulepszyć wszystkie etapy opracowania zęba. Obecnie preparacji poświęca się wiele wykładów, seminariów i kursów praktycznych.


Fluorek cyny i jego zastosowanie w stomatologii

Skuteczność fluorku cyny (II) jest powszechnie znana. Był on jednym z pierwszych źródeł jonów fluoru stosowanym w profilaktyce próchnicy.

Dotacje Unijne

Pozyskiwanie środków niezbędnych do stworzenia lub rozwoju firmy to temat niezwykle ważny. Według opinii ekspertów, obecnie trwający proces przyznawania środków na lata 2014 – 2020 stanowi ogromną szansę na „skok” cywilizacyjny dla naszego kraju.

Właściwości czyszczące past do zębów
Zadaniem pasty do zębów jest czyszczenie powierzchni zębów, usuwanie płytki nazębnej, resztek jedzenia, przebarwień oraz biofilmu. Pasty do zębów zawierają składniki, które ścierają z powierzchni zębów niepotrzebne substancje.

Łódzkie Spotkania Stomatologiczne

Główną ideą i misją Komisji Stomatologicznej Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi jest integracja łódzkiego środowiska lekarzy dentystów i pomoc w wykonywaniu przez nich swojego zawodu.

Zobacz również...