Poland 600x100 static ADEC

14. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa WIL

Nowy Gabinet Stomatologiczny

Nie zawsze winny jest lekarz

Rozwój medycyny powoduje skomplikowanie procesu leczenia, a tym samym przyczynia się do skomplikowania odpowiedzialności prawnej za prowadzone leczenie. Często poruszanym tematem w mediach jest kwestia odpowiedzialności lekarzy. Błąd w sztuce lekarskiej, niedbalstwo czy też wina organizacyjna podmiotu leczniczego odmieniane są w mediach przez różne przypadki, nawet jeżeli do końca nie są one prawidłowo rozróżniane i  podciągane są pod jeden wspólny termin błędu lekarskiego.

 Ubezpieczenie OC lekarzy
Lekarze w swojej pracy zawodowej narażeni są na odpowiedzialność finansową, którą mało kto byłby w stanie samodzielnie ponieść. Na pomoc  przychodzą ubezpieczenia, jednak trzeba nie tylko je mieć, ale również wiedzieć, jak z nich korzystać. Ubezpieczyciel wcale nie jest chętny do wypłaty odszk


Konkurs ofert
Podstawą udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ jest umowa zawarta pomiędzy funduszem a lekarzem. Suma kwot zobowiązań NFZ-u wobec przychodni nie może przekroczyć wysokości kosztów przewidzianych na ten cel. Zgodnie z wytycznymi NFZ stomatolodzy, którzy mają podpisany kontrakt z funduszem, są zobowiązani do udzielania świadczeń pacjentom z zachowaniem należytej staranności oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej.


Zmiany koloru zębów
Coraz więcej osób zwraca uwagę na swój wygląd zewnętrzny. Nieodzowną jego częścią są białe i zdrowe zęby. Dlatego rynek producentów produktów do higieny oraz do wybielania zębów w ciągu ostatniej dekady potroił swoją wielkość. Część tego typu produktów jest sprzedawana jako środki higieniczne (pasty), inne jako kosmetyki (niskie stężenie substancji wybielających), a jeszcze inne jako wyroby medyczne.


Lasery w periodontologii i implantologii
Innowacyjne zastosowanie laserów, w porównaniu z innymi metodami leczenia, daje znakomite rezultaty zarówno w periodontologii jak i implantologii. Umożliwiają one osiągnięcie lepszego efektu zabiegowego procedur wykonywanych nieoperacyjnie. Dodatkowo pacjenci po leczeniu laserowym również
odczuwają mniejszy dyskomfort podczas zabiegów chirurgicznych.

 

Strach niejedno ma imię
Dentofobia. To ona sprawia, że nawet dorosłych mężczyzn ogarnia obezwładniający strach, a dzieci uciekają z płaczem. Wizyta u dentysty. Jak wynika z przeprowadzonych badań, podobne uczucia wiąże z nią niemal połowa Polaków. Dlaczego tak się dzieje?

 

Estetyczna strona gabinetu
Przy projektowaniu gabinetu stomatologicznego szczególną uwagę zwraca się na spełnienie wszystkich wymogów określonych przepisami,  rozporządzeniami i normami, aby umożliwić prowadzenie w nim działalności leczniczej. Równie ważna powinna być dbałość o walory estetyczne gabinetu.

 

Nie taki gabinet straszny
Pacjent gabinetu lekarskiego czy stomatologicznego rzadko wspomina wizytę jako przyjemne doświadczenie. Często złe wrażenie wywołane jest  wyglądem i atmosferą miejsca związanego z leczeniem. Są metody, aby wprowadzić pacjenta w przyjemny nastrój już od progu gabinetu.

 

Zobacz również...