Poland 600x100 static ADEC

14. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa WIL

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówDlaczego protetycy nie przechowują modeli diagnostycznych pacjentów, a lekarze ortodonci muszą je przechowywać?


Odpowiedź: Obowiązek przechowywania dokumentacji medycznej został nałożony przez ustawodawcę w ustawie o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Stanowi on jednocześnie jedno z praw pacjenta (prawo do dokumentacji medycznej). W praktyce uprawnienie to oznacza, że każdy dokument, który zawiera informacje lub świadczy o stanie zdrowia pacjenta jest uznawany za dokumentację medyczną. Przepisy, nie wskazują wprost obowiązku przechowywania modeli diagnostycznych z leczenia pacjenta. W przypadku lekarzy prowadzących leczenie ortodontyczne przyjęto zwyczaj z krajów zachodnich wykonywania modeli diagnostycznych w oryginale oraz kopii. W przypadku protetyki z kolei modele wykonywane są w jednej kopii, która jest niszczona podczas wykonywania pracy protetycznej. Protetycy nie przyjęli zwyczaju, wykonywania modeli w dwóch egzemplarzach, z czego jeden jest przechowywany. Przyjęty przez ortodontów zwyczaj sprawił, że modele diagnostyczne są przechowywane przez lekarzy prowadzących to leczenie. Zgodnie z poglądem Ministerstwa Zdrowia, modele diagnostyczne powinny być traktowane, a jednocześnie przechowywane przez okres równy okresowi przechowywania dokumentacji medycznej.
Problem pojawia się nie tylko w przechowywaniu, ale również w przypadku udostępniania modeli diagnostycznych. Ustawa o prawach pacjenta zawiera przepisy odnośnie maksymalnej opłaty jaką można pobrać od pacjenta za udostępnienie dokumentacji. Oznacza to, że za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie modeli diagnostycznych, opłata nie może przekroczyć 8 zł. Jeżeli chodzi o wskazanie jednoznacznej podstawy prawnej obowiązku przechowywania modeli, nie mogę takowej wskazać. W tym wypadku zadecydował zwyczaj, przechowywania tego rodzaju dokumentu. Proszę pamiętać, że w dużej mierze modele (zwłaszcza początkowe) pozwalają wykazać lekarzowi w przypadku roszczenia pacjenta, z jakiej wady pacjent był leczony oraz czy zastosowane leczenie zostało prawidłowo dobrane do wady pacjenta. Pozbywanie się modeli diagnostycznych może być dla lekarza niekorzystne.

Zobacz również...

loading...
  AKTUALNOŚCI