Poland 600x100 static ADEC

Warsztaty praktyczne: Nauka ustalania zwarcia centralnego

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówCzy pomoc stomatologiczna może wykonywać zdjęcia RTG?

 

Zdjęcia RTG wykonywane mogą być wyłącznie przez wyspecjalizowany do tego personel. Zgodnie z aktualnymi wymaganiami prawnymi zdjęcia RTG mogą być wykonywane przez: technika radiologii, lekarza stomatologa. Dodatkowo osoba wykonująca zdjęcia musi mieć ukończony kurs Inspektora Ochrony Radiologicznej. Należy pamiętać, że szkolenia są ważne przez określony czas i należy je odnawiać (co 5 lat). Mając powyższe na uwadze, pomoc stomatologiczna ani higienistka stomatologiczna nie mogą wykonywać zdjęć RTG w placówce medycznej.

Zobacz również...

loading...
  AKTUALNOŚCI