Poland 600x100 static ADEC

Warsztaty praktyczne: Nauka ustalania zwarcia centralnego

Zatrudniłem asystentkę na umowę o pracę, więc asystentka musi być przeszkolona w zakresie BHP. W "karcie szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy" są dwa podpunkty: instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy. Instruktaż ogólny przeprowadził specjalista ds. BHP. A kto może przeprowadzić instruktaż stanowiskowy?

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Zobacz również...

loading...
  AKTUALNOŚCI