Poland 600x100 static ADEC

Warsztaty praktyczne: Nauka ustalania zwarcia centralnego

GibinskiMDzwoniono do nas z firmy, która oferuje pomoc w przygotowaniu zestawienia do GIODO, które należało  złożyć do końca grudnia 2015. Czy mogę poprosić o odpowiedź, czy rzeczywiście należy do końca grudnia złożyć jakieś sprawozdanie?

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Zobacz również...

loading...
  AKTUALNOŚCI