Poland 600x100 static ADEC

14. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa WIL

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówJestem młodym lekarzem, który właśnie założył działalność gospodarczą. Proszę o informację, w jaki sposób będę obliczać od uzyskanego przychodu podatek dochodowy oraz VAT.

 

Świadczenia zdrowotne są zwolnione z podatku VAT. Prowadząc działalność leczniczą, nie będzie Pan podatnikiem tego podatku. Z kolei płatność podatku dochodowego jest obliczana według prostego wzoru. W Pana wypadku będzie on wyglądać następująco: 1) od kwoty przychodu należy odjąć koszty - otrzymamy kwotę dochodu; 2) od kwoty dochodu odejmujemy sumę zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne w danym roku podatkowym (o ile nie były zaliczane do kosztów w KPiR). Otrzymamy dochód do opodatkowania, który zaokrąglamy do pełnych złotych.‬ 3) ‬Mnożymy podstawę opodatkowania przez 18% stawkę podatku (do 85 528 zł dochodu). Uwaga: Po zmianie przepisów, od 2017 roku, po przekroczeniu pierwszego progu podatkowego (dochód powyżej 85. 528 zł) przy wyliczaniu zaliczki na podatek dochodowy nie uwzględnia się kwoty wolnej od podatku). 4) od uzyskanego wyniku odejmujemy wartość opłaconych w danym okresie składek na ubezpieczenie zdrowotne - otrzymujemy podatek. 5) od kwoty podatku należnego od początku odejmujemy zaliczki zapłacone w poprzednich miesiącach oraz 556,02 zł (kwota zmniejszająca podatek) - uzyskujemy tym kwotę podatku za dany okres rozliczeniowy.‬ Zaliczkę za dany okres rozliczeniowy zaokrąglamy do pełnych złotych - uzyskujemy kwotę podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego.‬
W przypadku, gdyby powyższa czynność stanowiła dla Pana problem, sugeruję skorzystanie z usług biura rachunkowego. W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych, koszt obsługi miesięcznej nie jest wysoki, a wchodzi on w koszt, czyli jest wliczany do obliczenia dochodu.

Zobacz również...

loading...
  AKTUALNOŚCI