Poland 600x100 static ADEC

Warsztaty praktyczne: Nauka ustalania zwarcia centralnego

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówCzy zabieg wybielania jest świadczeniem zwolnionym z VAT-u, czy należy do ceny zabiegu doliczyć VAT?

 

Odpowiedź:
Zabieg wybielania jest świadczeniem zarówno zdrowotnym, jak i kosmetycznym. Kwestię odpowiedniego usytuowania go w klasyfikacji towarów i usług, a co za tym idzie przypisania stawki VAT, należy rozważać pod dwoma aspektami: osoby wykonującej zabieg i powodu, dla którego zabieg jest wykonywany. Zabieg medyczny może być wykonywany jedynie przez personel zaliczany do grupy zawodów medycznych. W związku z powyższym zabieg wybielania, aby został uznany za zabieg medyczny (a co z tym idzie za świadczenie, któremu przysługuje zwolnienie z podatku VAT), powinien być wykonany przez lekarza dentystę. Może on być wykonany, pod nadzorem lekarza przez higienistkę.
Drugi aspekt, powód wykonania zabiegu, również ma wpływ na to, czy będzie on opodatkowany 23 proc. podatkiem VAT, czy będzie mu przysługiwać zwolnienie z tego podatku, to powód wykonania zabiegu. Jeżeli zabieg jest wykonywany ze względów medycznych będzie mu przysługiwać zwolnienie z VAT. Jeżeli natomiast decyzja o przeprowadzeniu zabiegu jest podyktowana względami estetycznymi, do ceny zabiegu należy doliczyć należny VAT. Ważne, aby pamiętać, że w przypadku wykonywania zabiegu ze wskazań medycznych, odnotować ten to medycznej pacjenta (odpowiednią adnotacją, dodatkowymi badaniami – o ile istnieją, fotografiami itp.).  Medycznym powodem do wybielania zębów jest np. zaświadczenie od lekarza psychiatry, że pacjent ma problemy związane ze swoim wyglądem i jednym ze sposobów jego leczenia jest zabieg wybielania zębów. Takie skierowanie od lekarza psychiatry jest wystarczającym dokumentem, aby zastosować  zwolnienie z VAT. Oczywiście  takich wskazań medycznych jest więcej, np. ponadnormatywne przebarwienie zębów po chorobie. Ważne, aby móc udowodnić, w razie czego, organowi kontrolnemu, dlaczego  zastosowano taka a nie inną stawkę VAT.

Zobacz również...

loading...
  AKTUALNOŚCI