Poland 600x100 static ADEC

14. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa WIL

nowygabinet.pl - Pytania do PrawnikaJakie są Pana informacje dotyczące elektronicznej dokumentacji medycznej?

Obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. Obecnie w związku z przepisami wykonawczymi na podstawie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia (art. 13a) jedynie trzy dokumenty muszą być prowadzone w tej formie. Są to:
- informacje o odmowie przyjęcia pacjenta do szpitala;
- informacja do lekarza kierującego do szpitala lub przychodni specjalistycznej;
- karta informacyjna z leczenia szpitalnego.
Pozostałe rodzaje dokumentacji mogą być prowadzone w formie papierowej. Szerzej o tym problemie piszemy w obszernym artykule w Nowym Gabinecie Stomatologicznym.

Zobacz również...

loading...
  AKTUALNOŚCI