Poland 600x100 static ADEC

Warsztaty praktyczne: Nauka ustalania zwarcia centralnego

nowygabine.pl - Pytania do PrawnikaCzy mogę przyjąć pacjenta, który odmawia podpisania oświadczeń pierwszorazowych?

Na wstępie należy zaznaczyć, że nie wspomina Pani, o jakich oświadczeniach pacjenta mowa. Jeżeli oświadczenia pierwszorazowe rozumie Pani jako oświadczenia, o których mowa w § 8 Rozporządzenia w sprawie dokumentacji medycznej z dnia 15 listopada 2015 r., odpowiedź na pytanie nie jest jednoznaczna. W przypadku, gdy pacjent, odmawia podpisania oświadczenia, w dokumentacji medycznej należy umieścić adnotację, o tym fakcie (np. pacjent odmawia podpisania oświadczeń). Wówczas, jeżeli oświadczenia ograniczają się wyłącznie do: upoważnienia osoby trzeciej do dokumentacji medycznej do informacji o stanie zdrowia pacjenta; może Pani przyjąć pacjenta. Jeżeli jednak pacjent odmawia podpisania zgody na leczenie, to każde działanie bez zgody pacjenta jest działaniem bezprawnym. Wówczas nie rekomenduję przyjmowania pacjenta.
Jeżeli pacjent nie chce podpisać oświadczenia w kwestii wyrażenia zgody na przetwarzania danych osobowych należy sprawdzić, jaka jest tego przyczyna. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – w wersji papierowej – jest przez część prawników traktowana jako czynność wymagana przepisami prawa. Z kolei pozostała część prawników uznaje tę czynność za niepotrzebną, bowiem placówka medyczna, zdaniem zwolenników tej teorii, korzysta ze zwolnienia ustawowego z obowiązku pobierania powyższych oświadczeń. W mojej ocenie pobieranie oświadczeń nie jest zabronione, a jest wygodne dla placówki medycznej (pozwala udowodnić, że dane pacjenta są przetwarzane w sposób legalny). Jeżeli pacjent chce skorzystać z usługi medycznej w placówce, a wyłącznie odmawia podpisania zgody na przetwarzanie danych osobowych (nie sprzeciwia się samemu przetwarzaniu danych) – placówka medyczna może takiego pacjenta, moim zdaniem, przyjąć. Jeżeli jednak, pacjent poprzez odmowę podpisania oświadczenia, sprzeciwia się przetwarzaniu danych przez placówkę, wówczas przyjęcie pacjenta jest niemożliwe. Już sam fakt przyjęcia pacjenta, a co za tym idzie, obowiązek założenia karty historii zdrowia i choroby, jest rodzajem przetwarzania danych osobowych. Jeżeli pacjent, sprzeciwia się przetwarzaniu danych, placówka nie może przetwarzać danych pacjenta, a tym samym nie może go przyjąć. W takiej sytuacji pacjent sam uniemożliwia rozpoczęcie leczenia.

Zobacz również...

loading...
  AKTUALNOŚCI