Poland 600x100 static ADEC

Warsztaty praktyczne: Nauka ustalania zwarcia centralnego

Procedura recenzowania

 1. Autorzy, przesyłając artykuł do "Nowego Gabinetu Stomatologicznego", wyrażają tym samym zgodę na przyjętą przez redakcję procedurę recenzowania.
 2. Procedura recenzowania artykułów jest zgodna z zaleceniami opisanymi w broszurze Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011.
 3. Nadesłane teksty - oceniane są pod względem formalnym i tematycznym przez członków redakcji. Sprawdzane i poprawiane są błędy gramatyczne i stylistyczne. W kolejnym etapie artykuł zostaje skierowany do redaktora merytorycznego. Recenzent nie może pochodzić z tej samej placówki, w której afiliowany jest autor recenzowanego tekstu. Recenzent nie może pozostawać w zależności służbowej ani w bliskich stosunkach osobistych z autorem recenzowanego artykułu.
 4. Osobom recenzującym nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat artykułu przed jego publikacją. 
 5. Recenzenci nanoszą na artykuł w trybie śledź zmiany uwagi merytoryczne i wyrażają swoje zdanie na temat artykułu przekazując redakcji swoją opinię:
 • tekst nadaje się do publikacji w obecnej postaci;
 • tekst nadaje się do publikacji po wprowadzeniu poprawek;
 • tekst wymaga wprowadzenia istotnych poprawek i ponownego zrecenzowania;
 • tekst nie nadaje się do publikacji.
 1. Po zakończonej procedurze recenzowania, autor tekstu zostaje poinformowany o jej wynikach oraz otrzymuje dwie recenzje do wglądu.
 2. W przypadku decyzji o publikacji tekstu, dochodzi do konsultacji na linii autor - redakcja, co do wprowadzenia ewentualnych zmian i poprawek w tekście.
 3. Ostateczną kwalifikację do druku podejmuje Redaktor Naczelny na podstawie analizy uwag zawartych w recenzji i ostatecznej wersji artykułu dostarczonej przez autora. 

 

Zobacz również...