Poland 600x100 static ADEC

Warsztaty praktyczne: Nauka ustalania zwarcia centralnego

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówPojawiły się zmiany we władzach poznańskiej Okręgowej Rady Lekarskiej VIII Kadencji. Zmian dokonano podczas posiedzenia rady 27 marca. Dr Andrzej Baszkowski został wiceprezesem oraz osobą odpowiedzialną za sprawy stomatologiczne, natomiast dr Katarzyna Piotrowska została przewodniczącą Komisji Stomatologicznej.

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówProjekt ustawy o Internetowym Koncie Pacjenta trafił do konsultacji publicznych. Resort zdrowia szacuje, że z konta będzie korzystało 1,5 miliona Polaków. Konto umożliwi im dostęp przez Internet do historii leczenia, elektronicznej dokumentacji medycznej oraz informacji o zrealizowanych usługach medycznych.

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówOgraniczenie liczby wydawanych lekarzom papierowych druków zwolnień lekarskich zarzuca Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy. Związkowcy uważają, że ZUS w ten sposób chce przymusić lekarzy do przestawienia się na e-zwolnienia.

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówPielęgniarki krytykują projekt zakładający powrót medycyny szkolnej. Najwięcej zastrzeżeń w tej grupie zawodowej wzbudza punkt dotyczący leczenia zębów. Ministerstwo Zdrowia chciałoby, żeby pielęgniarki były odpowiedzialne za monitorowanie i koordynowanie opieki stomatologicznej.

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówLekarz będzie mógł wystawić receptę bez osobistego kontaktu z pacjentem. Chodzi o możliwość komunikacji za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Takie rozwiązania planuje rząd, który przyjął projekt ustawy w tej sprawie.

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówPoprawkę dotyczącą rezygnacji z listu intencyjnego przyjął Sejm, który zajmował się nowelą ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. List miał umożliwiać przyznanie dodatkowych punktów w procesie rekrutacji na miejsca rezydenckie, był on odpowiedzią na postulaty środowisk szpitalnych.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA  z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/ 46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

USTAWA z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

Zobacz również...

loading...
  AKTUALNOŚCI