Poland 600x100 static ADEC

Warsztaty praktyczne: Nauka ustalania zwarcia centralnego

Na stronie z ogłoszeniami znajduje się formularz do automatycznego wysyłania ogłoszeń.

Trzeba w nim podać swój e-mail. Jeśli Państwo nie maja e-maila, ogłoszenie może umieścić na stronie administrator serwisu. Trzeba w tym celu przesłać ogłoszenie do redakcji za pośrednictwem listu, faksu, telefonicznie lub e-mailem. Ogłoszenie umieszczone w naszym portalu jest publikowane przez 2 miesiące na stronie internetowej oraz pojawia się raz w papierowym wydaniu Nowego Gabinetu Stomatologicznego. Ogłoszenie może zawierać maksymalnie 20 słów.

Ogłoszenia przesyłane przez praktykujących dentystów publikowane są bezpłatnie.

Jeśli jednak ogłoszenie jest ze zdjęciem pobieramy opłatę 40 zł + VAT, za każde opublikowane zdjęcie. Maksymalna liczba zdjęć przy jednym ogłoszeniu to 3.

 

Czy firma HANDLOWA może publikować ogłoszenia

Firmy handlowe, które chcą umieścić ogłoszenie na naszej stronie internetowej oraz w dziale ogłoszeń drobnych powinny przesłać ogłoszenie do nas do redakcji i wpłacić na nasze konto 40 zł + VAT (49,20 zł). Ogłoszenie może zawierać maksymalnie 20 słów.

Publikacja jednego zdjęcia przy ogłoszeniu dodatkowo kosztuje 40 zł + VAT (49,20 zł). Liczba zdjęć maksymalnie 3. Przesłane ogłoszenie jest umieszczane na serwisie www przy najbliższej aktualizacji serwisu i będzie aktywne przez okres 2 miesięcy. Ponadto ogłoszenie takie jest drukowane w dziale ogłoszeń drobnych w najbliższym (po umieszczeniu ogłoszenia na www) wydaniu Nowego Gabinetu Stomatologicznego. Po wpłaceniu pieniędzy na nasze konto prosimy o przysłanie na adres redakcji danych potrzebnych do wystawienia faktury.

 

Jak długo ogłoszenie jest publikowane

Ogłoszenie jest jeden raz bezpłatnie drukowane w magazynie NOWY GABINET Stomatologiczny oraz umieszczane na dwa miesiące w serwisie internetowym. Na serwisie ogłoszenie zostanie umieszczone przy pierwszej aktualizacji serwisu www. Oferta powinna zawierać konkretne informacje czyli:

  • rodzaj sprzętu,
  • rok produkcji,
  • dokładne wyposażenie,
  • cenę
  • kontakt do sprzedawcy.

Zastrzegamy sobie prawo do opublikowania tylko wybranych ofert.

Publikacja jednego zdjęcia przy ogłoszeniu - 40 zł + VAT (49,20 zł). Liczba zdjęć maksymalnie 3.

Oferta bezpłatnej publikacji ogłoszeń skierowana jest TYLKO do stomatologów, a nie do firm zajmujących się handlem używanym sprzętem stomatologicznym.

Płatności -

  • numer konta Wszelkie płatności
  • za prenumeratę,
  • numery archiwalne,
  • ogłoszenia

- prosimy kierować na nasz numer konta:

Numer konta: BZ WBK 37 oddział w Warszawie,

08 1500 1865 1218 6010 8933 0000

SPS, ul. J. Kaczmarskiego 67 / 4

02-787 Warszawa

W tytule płatności zaznaczając dokładnie czego płatność dotyczyła i na jaki adres mamy zrealizować przesyłkę. Warto potwierdzić dokonaną płatność e-mailem, faksem lub telefoniczne.

How to put an classified advertisement in NGS. For dentist Your advert will be printed one time free of charge in our magazine and we will place it on our website where is going to appear for a period of two months.

An ad is placed on the website at the first update from the moment of receiving it. It should contain detailed information e.g. trade name, production year, description, price and first of all contact details. We reserve a right to publish only chosen adverts.

This free of charge offer is addressed to dentists ONLY, not to companies trading second-hand equipment. Photo cost 40 zl + VAT tax. For firms A company which want to place a small advert on our website or in the classified ad column in our NGS magazine should pay on our account amount of 40 PLN (ca.10 euro) + VAT tax. Such an ad should contain maximum 20 word.

We will place it on our website at the first update and it will appear there for period of two months. It is also going to be printed in a following issue of our magazine. Sending an advert You can send your advert using the form placed above or by an e-mail on our address: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (write the word ‘advert’ as subject).

You can also send us your advert by fax on number +48 22 398 78 85 or by mail.

Account number:

BZ WBK 37 oddział w Warszawie,  PL

08 1500 1865 1218 6010 8933 0000 KRDBPLPW

SPS, ul. J. Kaczmarskiego 67 / 4

02-787 Warszawa

Zobacz również...