Poland 600x100 static ADEC

Warsztaty praktyczne: Nauka ustalania zwarcia centralnego

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówDo 15 marca, czyli w ciągu najbliższych dwóch tygodni, podmioty, wykonujące działalność leczniczą, zobowiązane są złożyć sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2020. NIL udostępnił poradnik, w którym instruuje, jak to zrobić poprawnie.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

loading...
  AKTUALNOŚCI