Poland 600x100 static ADEC

Warsztaty praktyczne: Nauka ustalania zwarcia centralnego

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówNaczelna Rada Lekarska twierdzi, że zwiększenie liczby absolwentów kierunków medycznych nie przyniesie efektu, jeśli znaczna część z nich będzie szukała lepszych warunków pracy i rozwoju zawodowego poza granicami kraju.

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówPrezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja ponownie zwrócił się do Ministra Zdrowia - Adama Niedzielskiego w sprawie zwolnienia lekarzy, przystępujących w sesji wiosennej do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego z części ustnej tego egzaminu.

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówOpublikowano wyniki Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego. Najlepsze wyniki w Polsce na kierunku lekarsko-dentystycznym osiągnęli absolwenci Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówKonieczna jest poprawa kształcenia przyszłych dentystów w zakresie rozpoznawania HIV/AIDS i leczenia osób zakażonych tym wirusem - tak wynika z badań przeprowadzonych na Queen Mary University of London.

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówUniwersytet Medyczny we Wrocławiu ma nową propozycję edukacyjną dla branży stomatologicznej. W listopadzie rozpoczną się zajęcia na kierunku „Zarządzanie i prawo w stomatologii”. Będą to studia podyplomowe, które patronatem objęło Polskie Towarzystwo Stomatologiczne.

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówJest dobra informacja dla osób, które wiosną przystąpiły do pisemnej części Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego dla lekarzy. W tegorocznej sesji jesiennej nie będzie ustnej części tego egzaminu.

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówIstnieje możliwość zwolnienia z opłaty egzaminacyjnej dla osób, które zgłosiły się do egzaminu specjalizacyjnego w sesji wiosennej 2020 i zrezygnowały z przystąpienia do niego w tym czasie, a następnie złożyły zgłoszenie do egzaminu w sesji jesiennej 2020 - poinformowało Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi.

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówDyplom potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty bez przeprowadzenia części ustnej Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES) w 2020 r. otrzymają lekarze i lekarze dentyści, którzy zdali egzamin pisemny w wiosennej sesji. Tak zdecydował Andrzej Niedzielski, minister zdrowia.

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówZnana jest już liczba miejsc rezydenckich na najbliższe jesienne postępowanie. Ministerstwo Zdrowia przyznało ich 4136, natomiast tylko 111 dotyczy lekarzy dentystów.

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówUniwersytet Medyczny w Łodzi ogłosił wyniki rekrutacji na kolejny rok akademicki. Okazało się, że stomatologia była najpopularniejszym kierunkiem. O jedno miejsce ubiegało się szesnastu kandydatów.

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówPojawiła się informacja w sprawie okresu, w którym należy składać wnioski do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy chcą złożyć wniosek o przystąpienie do PES po ukończeniu przedostatniego roku szkolenia specjalizacyjnego w sesji jesiennej 2020.

7630046 xxlCoraz częściej notuje się problemy z dysfunkcją kręgosłupa szyjnego wśród studentów stomatologii. Do takich wniosków doszli naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówWiosenną sesję Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LDEK) najlepiej zdali absolwenci kierunku lekarsko-dentystycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Zajęli oni pierwsze miejsce we wszystkich trzech kategoriach.

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówNajbliższy LDEK odbędzie się 8 lutego - poinformowało Centrum Egzaminów Medycznych. Żeby do niego podejść, należy zgłosić się za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) na stronie https://smk.ezdrowie.gov.pl.

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówZastrzeżenia do projektu rozporządzenia w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodów lekarza, lekarza dentysty zgłosiły środowiska akademickie. Chodzi o kształcenie w ramach różnych profili - praktycznego i ogólno-akademickiego.

16621079 sWe wtorek 9 lipca 2019 r. dwugodzinny strajk ostrzegawczy zorganizowali pracownicy Uniwersyteckiego Centrum Stomatologicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Głównym powodem strajku, w którym wzięli udział pracownicy średniego szczebla medycznego i administracji są niskie płace.

61865922 xxlUniwersytet Medyczny w Łodzi zakończył rekrutację. Pod względem liczby zgłoszeń, najbardziej oblegany okazał się kierunek lekarsko-dentystyczny. Uczelnia odnotowała 13,6 zgłoszeń na jedno ze 120 dostępnych miejsc.

31950169 sResort zdrowia rozważa umożliwienie specjalistom spoza UE pracę w szpitalu jeszcze przed nostryfikacją. Powodem takiej decyzji jest kryzys kadrowy. Jednak samorząd lekarski przestrzega przed takimi rozwiązaniami.

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówOkręgowa Rada Lekarska w Szczecinie ocenia negatywnie propozycję resortu zdrowia dotyczącą liczby miejsc dla Polaków w trybie stacjonarnym na kierunku lekarsko-dentystycznym. Chodzi o propozycję Ministerstwa Zdrowia, która zakłada, że w roku akademickim 2019/20 przybędzie 21 miejsc w trybie studiów, za które trzeba będzie płacić.

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówW Lublinie za 52 miliony złotych powstanie Stomatologiczne Centrum Kliniczne. Nowa placówka ma kształcić kadrę medyczną, będą w niej także prowadzone badania naukowe. W Centrum będą również leczeni pacjenci.

Zobacz również...

loading...
  AKTUALNOŚCI