Poland 600x100 static ADEC

Warsztaty praktyczne: Nauka ustalania zwarcia centralnego

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówCzy za brak obowiązkowego separatora amalgamatu będzie groziła kara więzienia nawet do 10 lat? Takie zmiany w Kodeksie karnym przewiduje polski rząd. Nie mniej wciąż wszystko jest w trakcie legislacji i nie wiemy jaka będzie ostateczna wersja nowelizacji prawa. Tym bardziej, że urzędnicy w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, jak się wydaje, sami mają problem z interpretacją przepisów.

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówOd 1 lipca br. lekarze i lekarze dentyści są zobowiązani do wymiany aktualnie używanych kas fiskalnych na kasy fiskalne online. Tego obowiązku nie będą mieć spółki świadczące usługi w zakresie opieki medycznej, która jest świadczona przez lekarzy zatrudnionych na umowy cywilnoprawne.

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówW Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację ustawy, z której wynika, że dentyści, pielęgniarki i położne będą szczepić Polaków. Określenie tego właśnie w rozporządzeniu jest "zdecydowanie bardziej elastycznym rozwiązaniem w trakcie epidemii", gdy trzeba na bieżąco reagować na sytuację - komentuje Anna Goławska, wiceminister zdrowia.

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówDo 15 marca, czyli w ciągu najbliższych dwóch tygodni, podmioty, wykonujące działalność leczniczą, zobowiązane są złożyć sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2020. NIL udostępnił poradnik, w którym instruuje, jak to zrobić poprawnie.

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówZarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy otrzymał odpowiedź od Narodowego Funduszu Zdrowia, dotyczącą dodatków covidowych dla lekarzy stażystów i rezydentów. Z odpowiedzi MZ i NFZ przekazanej do OZZL wynika, że rezydent i stażysta ma takie samo prawo do dodatku.

nowygabinet.pl - portal dla lekarze dentystówLekarze dentyści lekceważąco pomijani są w sposobach zwolnienia z ZUS - uważa dentysta Marcin Krufczyk. Zapowiada dalszą walkę o dofinansowanie z Tarcz Antycovidowych dla dentystów.

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówMailowy dyżur dla wszystkich lekarzy dentystów, zainteresowanych tematyką szczepień przeciwko COVID-19, uruchomiło Polskie Towarzystwo Stomatologiczne przy współpracy z Akademicką Polikliniką Stomatologiczną - Stomatologiczne Centrum Transferu Technologii we Wrocławiu.

15210075 xxl9 lutego br. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył karę na przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie ochrony zdrowia za nieprzestrzeganie decyzji administracyjnej. Jak czytamy w decyzji - UODO nakazał przedsiębiorcy zawiadomienie pacjentów o naruszeniu ich danych osobowych oraz poinformowanie o dalszych postępowaniach, by zminimalizować negatywne skutki wycieku danych. Niestety, jak wykazała późniejsza kontrola, Administrator nie poczynił nic, by wcielić w życie zalecenia nałożone w decyzji UODO.

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówSą już pierwsi lekarze i lekarze dentyści, posiadający kwalifikacje medyczne nabyte poza Unią Europejską, którzy mają czasowe pozwolenie do wykonywania zawodu w Polsce. Do tej pory do Ministerstwa Zdrowia wpłynęły 34 wnioski, 12 z nich od lekarzy dentystów.

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówSąd Najwyższy orzekł, że notoryczne lekceważenie orzeczeń sądów dyscyplinarnych prowadzi do utraty prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty, a niezapłacenie kary pieniężnej jest osobnym przewinieniem dyscyplinarnym, za które lekarz może być ukarany - także kolejną karą pieniężną.

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówRada Ministrów sporządziła projekt pięcioletniego planu w sprawie Narodowego Programu Zdrowia. W projekcie tym nie ma miejsca na stomatologię. Znalazły się tam takie działania jak profilaktyka nadwagi i otyłości, profilaktyka uzależnień, promocja zdrowia psychicznego, zdrowie środowiskowe i choroby zakaźne, zdrowe i aktywne starzenie się.

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówNiektórzy politycy uważają, że szczepienia przeciw COVID-19 powinny odbywać się również w gabinetach stomatologicznych. Takie rozwiązania zaproponował Władysław Kosiniak-Kamysz, szef PSL-u. Polityk uważa, że mogłoby to przyspieszyć proces szczepienia przeciwko koronawirusowi.

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówOd piątku 8 stycznia pacjent może otrzymać skierowanie na leczenie tylko w formie elektronicznej. Jest to kolejny krok w drodze do cyfryzacji i usprawnienia procesu leczenia. Proces wystawiania e-skierowania jest podobny do procesu wystawiania e-recepty.

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówLekarze, którzy łagodnie przechodzą zakażenie koronawirusem, jeśli będą chcieli, mogą pracować w czasie izolacji, jeżeli pozwala na to stan ich zdrowia i zgodę wyrazi pracodawca - tak twierdzą przedstawiciele Zespołu Kryzysowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówMinisterstwo Zdrowia tylko w części przychyliło się do apelu Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej dotyczącego zawieszenia, w stosunku do wszystkich świadczeniodawców, sprawozdawczości w zakresie list oczekujących na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej.

Zobacz również...

loading...
  AKTUALNOŚCI