Poland 600x100 static ADEC

14. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa WIL

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówMinisterstwo Rozwoju Pracy i Technologii finansuje program Krajowego Funduszu Szkoleniowego, który zakłada że właściciel gabinetu stomatologicznego na jednego pracownika może pozyskać blisko 16 tysięcy złotych. Warunkiem jest to, że o pieniądze mogą ubiegać się tylko przedsiębiorcy zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę.

Wnioski można składać w lokalnych urzędach pracy, maksymalna kwota dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na jedną osobę nie może przekroczyć 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. Z dofinansowania mogą skorzystać właściciele gabinetów, którzy na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność. Pieniądze są dostępne również dla lekarzy powyżej 45. roku życia wracających do pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki na dzieckiem.
O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia (…), czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę.
Można otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:
• 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
• 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikro przedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
Wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne musisz złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności. Zazwyczaj na złożenie wniosków jest kilka dni, a terminy są różne dla poszczególnych części kraju.

loading...
  AKTUALNOŚCI