Poland 600x100 static ADEC

Warsztaty praktyczne: Nauka ustalania zwarcia centralnego

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówNaczelna Rada Lekarska kolejny raz zabiera głos w sprawie wynagrodzenia lekarzy w ochronie zdrowia. Jej przedstawiciele wyrażają wysokie niezadowolenie ze sposobu, w jaki jest traktowane środowisko lekarskie.

Naczelna Rada Lekarska twierdzi, że przedstawiciele medyków mogli reprezentować swoją opinię wyłącznie w roli głosu doradczego Pracodawców RP w Zespole Trójstronnym Ministerstwa Zdrowia. - W sytuacji ogromnego zaangażowania pracowników medycznych w przeciwdziałanie skutkom pandemii i walkę o życie i zdrowie Polaków oraz uwypuklonego przez pandemię skrajnego niedoboru personelu medycznego, samorząd lekarski odbiera zgłoszone propozycje jako przejaw arogancji władzy - przedstawiciele rządu RP uznali, że ludzie wykonujący zawód lekarza są w systemie opieki zdrowotnej nieistotni i zbędni – czytamy na stronie internetowej NRL. Przedstawiciele samorządu lekarskiego dodają, że lekarze, lekarze dentyści i osoby wykonujące inne zawody medyczne w Polsce są i nadal będą proporcjonalnie najgorzej wynagradzani w stosunku do innych państw Unii Europejskiej, a złożone przez MZ propozycje jedynie tę patologię pogłębiają.

loading...
  AKTUALNOŚCI