Poland 600x100 static ADEC

14. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa WIL

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówNaczelna Rada Lekarska poinformowała, kto może ubiegać się o stypendia. Ich celem - jak informuje NRL - jest umożliwienie lekarzom i lekarzom dentystom odbycia stażu w polskim lub zagranicznym ośrodku, lub udział w kursach i warsztatach, celem dokształcenia zawodowego.

Ze stypendium mogą skorzystać lekarze i lekarze dentyści , którzy w dniu składania wniosku nie ukończyli 35. roku życia. Przyznawane są w kwocie nie wyższej niż 10 tys. zł. Mogą być wykorzystane na udział we wskazanej formie doskonalenia zawodowego, w tym opłatę za udział, zakwaterowania, dojazdu, ekwiwalentu żywieniowego.

loading...
  AKTUALNOŚCI